Home » Kiến thức » Kiến thức xuất nhập khẩu » Ủy thác xuất nhập khẩu » Cách tính và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác từ AZ

Cách tính và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác từ AZ

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế quan trọng nhất trong hệ thống thuế của Việt Nam. Đây là loại thuế áp dụng cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Trong đó, thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là một phần quan trọng trong việc quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro phát sinh, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về cách tính và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và thủ tục kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác.

Thuế GTGT
Thuế GTGT là một trong những loại thuế quan trọng nhất trong hệ thống thuế của Việt Nam

Thuế GTGT là gì?

Thuế GTGT là loại thuế áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Theo quy định của Luật Thuế GTGT, thuế GTGT được tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ, tức là sự khác biệt giữa giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã trừ đi giá trị các nguyên vật liệu, phụ liệu và các chi phí đã được trả. Thuế GTGT được tính và thu về bởi Tổng cục Thuế.

Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, thuế GTGT được áp dụng theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể, thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là loại thuế áp dụng cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác từ nước ngoài vào Việt Nam. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không tự mình nhập khẩu hàng hóa mà sử dụng dịch vụ của một công ty ủy thác để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài.

Những thông tin về hàng nhập khẩu ủy thác

Trước khi tìm hiểu về cách tính và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm hàng nhập khẩu ủy thác. Theo quy định của Bộ Tài chính, hàng nhập khẩu ủy thác là hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam bởi một công ty ủy thác theo hợp đồng giữa doanh nghiệp và công ty ủy thác. Công ty ủy thác sẽ hoàn tất các thủ tục nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm về việc nộp thuế GTGT cho Tổng cục Thuế.

Để được xem là hàng nhập khẩu ủy thác, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam bởi một công ty ủy thác.
 • Công ty ủy thác phải có đầy đủ giấy tờ và thủ tục để nhập khẩu hàng hóa.
 • Doanh nghiệp phải có hợp đồng với công ty ủy thác để nhập khẩu hàng hóa.
 • Hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu về kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là quá trình đăng ký và nộp thuế GTGT cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác. Theo quy định của Luật Thuế GTGT, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập khẩu hàng hóa. Quá trình này được thực hiện thông qua việc đăng ký và nộp tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

cách tính thuế GTGT
Thuế GTGT là loại thuế áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

Cách tính thuế xuất khẩu ủy thác

Để tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải có hợp đồng với công ty ủy thác để nhập khẩu hàng hóa.
 • Công ty ủy thác phải có đầy đủ giấy tờ và thủ tục để nhập khẩu hàng hóa.

Sau khi đảm bảo các điều kiện trên, doanh nghiệp sẽ tiến hành tính thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác theo công thức sau:

thay-doi-cuoc-ship-ho-mat-hang-cai

Thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác = Giá trị hàng hóa x Thuế suất GTGT

Trong đó:

 • Giá trị hàng hóa là tổng giá trị của hàng hóa được nhập khẩu, bao gồm cả giá trị hàng hóa, phí vận chuyển và bảo hiểm.
 • Thuế suất GTGT được áp dụng theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ví dụ: Doanh nghiệp A đã nhập khẩu một lô hàng trị giá 100.000 USD từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua công ty ủy thác B. Theo quy định, thuế suất GTGT áp dụng cho hàng nhập khẩu là 10%. Vậy, doanh nghiệp A sẽ phải tính và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác như sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác = 100.000 USD x 10% = 10.000 USD

Quy trình kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Quy trình kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ và thông tin cần thiết

Trước khi tiến hành kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin cần thiết sau:

 • Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ủy thác giữa doanh nghiệp và công ty ủy thác.
 • Giấy tờ và chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác.
 • Thông tin về giá trị hàng hóa, thuế suất GTGT và các khoản phí liên quan.

Bước 2: Đăng ký và nộp tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin cần thiết, doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký và nộp tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Quá trình này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế.

Trong tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp và công ty ủy thác.
 • Thông tin về hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác.
 • Giá trị hàng hóa, thuế suất GTGT và các khoản phí liên quan.
 • Số tiền thuế GTGT phải nộp.

Sau khi hoàn tất tờ khai, doanh nghiệp sẽ nộp số tiền thuế GTGT vào tài khoản của cơ quan thuế và nhận biên lai thuế.

Bước 3: Lưu giữ giấy tờ và chứng từ liên quan

Sau khi đã hoàn tất quá trình kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác, doanh nghiệp cần lưu giữ các giấy tờ và chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể chứng minh được việc đã tuân thủ pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Thủ tục cần thiết khi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác

Để đảm bảo quá trình kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần tuân thủ các thủ tục sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin cần thiết như đã đề cập ở trên.
 • Đăng ký và nộp tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác đúng thời hạn.
 • Lưu giữ các giấy tờ và chứng từ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần theo dõi các văn bản hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Thuế GTGT hàng nhập khẩu uỷ thác
Thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác là loại thuế áp dụng cho các hoạt động nhập khẩu hàng hóa ủy thác từ nước ngoài vào Việt Nam

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác đúng và hiệu quả

Để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác đúng và hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

Đảm bảo tính chính xác của thông tin

Việc kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác yêu cầu tính toán chính xác giá trị hàng hóa, thuế suất GTGT và các khoản phí liên quan. Do đó, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin trước khi đăng ký và nộp tờ khai thuế.

Theo dõi các văn bản hướng dẫn mới nhất

Các quy định về thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, doanh nghiệp cần theo dõi các văn bản hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác. Việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Đừng bỏ qua dụng dịch vụ nhập khẩu, mua hộ của Giaonhan247

Để đảm bảo rằng các khoản chi phí khi nhập khẩu hàng hóa được chính xác và đầy đủ, các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ nhập khẩu, ship hộ, mua hộ trọn gói của Giaonhan247. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này, Giaonhan247 sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí khi nhập khẩu hàng hóa.

Dịch vụ của Giaonhan247 bao gồm hướng dẫn về thủ tục và giấy tờ cần thiết, đặt mua và hỗ trợ mua hàng hóa, vận chuyển và làm thủ tục hải quan, tính toán và nộp thuế nhập khẩu khi có hoa hồng ủy thác. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.

Trên đây là những thông tin cần biết về thuế nhập khẩu khi có hoa hồng ủy thác và cách tính toán. Việc tính toán và nộp thuế nhập khẩu khi có hoa hồng ủy thác có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong những trường hợp phức tạp liên quan đến thuế nhập khẩu. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các khoản chi phí, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ nhập khẩu, mua hộ trọn gói, thông quan, hải quan của Giaonhan247. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm:

Viết một bình luận

Bài viết liên quan

Gọi hotlineChat messengerChat Zaloorder@giaonhan247.com
dieu-chinh-cuoc-ship-mat-hang-cai