Hợp đồng ủy thác nhập khẩu tiếng Anh là gì và 2 điều cần rõ?

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu tiếng Anh là một trong những hình thức hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là một loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong các hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp đồng ủy thác nhập khẩu tiếng Anh là gì và những điều cần rõ khi sử dụng loại hợp đồng này.

Nhập khẩu ủy thác tiếng Anh là gì?

Nhập khẩu ủy thác tiếng Anh (thường được gọi là “import contract” hoặc “import agency contract”) là một loại hợp đồng được ký kết giữa hai bên, trong đó bên bán hàng (người xuất khẩu) ủy thác cho bên mua hàng (người nhập khẩu) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào nước đang nhập khẩu. Theo đó, bên mua hàng sẽ được ủy quyền để thực hiện các thủ tục hải quan, thanh toán và vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

Hợp đồng này được sử dụng phổ biến trong các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là trong trường hợp bên mua hàng không có đủ kinh nghiệm hoặc nguồn lực để tự thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, hợp đồng ủy thác nhập khẩu tiếng Anh cũng giúp cho bên mua hàng có thể tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.

uy thac nhap khau tieng anh
Uỷ thác nhập khẩu tiếng Anh

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác tiếng Anh bao gồm những gì?

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác tiếng Anh là một loại hợp đồng được ký kết giữa hai bên, trong đó bên bán hàng (người xuất khẩu) ủy thác cho bên mua hàng (người nhập khẩu) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào nước đang nhập khẩu. Điều khoản của hợp đồng này sẽ được thỏa thuận giữa hai bên và được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác tiếng Anh thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về hai bên: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên bán hàng (người xuất khẩu) và bên mua hàng (người nhập khẩu).
 • Mô tả về hàng hóa: Bao gồm tên, số lượng, chủng loại và giá trị của hàng hóa được nhập khẩu.
 • Điều kiện thanh toán: Bao gồm phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán giữa hai bên.
 • Trách nhiệm của bên bán hàng: Bao gồm việc bên bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin và giấy tờ liên quan đến hàng hóa để bên mua hàng có thể thực hiện các thủ tục nhập khẩu.
 • Trách nhiệm của bên mua hàng: Bao gồm việc bên mua hàng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa và thanh toán đúng theo điều kiện đã thỏa thuận.
 • Chi phí và phí dịch vụ: Bao gồm các chi phí và phí dịch vụ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, được thỏa thuận giữa hai bên.
 • Thời gian giao hàng: Bao gồm thời gian dự kiến để hàng hóa được giao đến nơi đích.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Bao gồm các điều kiện và thủ tục để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc khi hợp đồng đã hoàn thành.
hop dong uy thac nhap khau tieng anh
Hợp đồng ý thác nhập khẩu tiếng Anh

Khi nào cần sử dụng dịch vụ nhập khẩu ủy thác?

Dịch vụ nhập khẩu ủy thác thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Khi bên mua hàng không có đủ kinh nghiệm và nguồn lực để tự thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.
 • Khi bên mua hàng muốn tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.
 • Khi bên mua hàng muốn đảm bảo an toàn và chất lượng của hàng hóa được nhập khẩu.
 • Khi bên mua hàng muốn đảm bảo tính hợp pháp của việc nhập khẩu hàng hóa.
 • Khi bên mua hàng muốn đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.

Dịch vụ nhập khẩu ủy thác cũng được sử dụng phổ biến trong các hoạt động kinh doanh quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình mà không cần phải lo lắng về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa.

Rủi ro trong xuất nhập khẩu ủy thác

Mặc dù dịch vụ nhập khẩu ủy thác mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhưng cũng không thể tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro trong xuất nhập khẩu ủy thác có thể bao gồm:

uu-dai-quan-tam-oa-giaonhan247
 • Rủi ro về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin: Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, bên mua hàng phải dựa vào thông tin và giấy tờ cung cấp từ bên bán hàng. Nếu thông tin này không chính xác hoặc không đầy đủ, có thể dẫn đến việc bên mua hàng phải chịu các hậu quả không mong muốn.
 • Rủi ro về tính hợp pháp của hàng hóa: Bên mua hàng có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa được nhập khẩu. Nếu hàng hóa vi phạm các quy định pháp luật, bên mua hàng có thể phải chịu các hậu quả pháp lý.
 • Rủi ro về tính an toàn và chất lượng của hàng hóa: Trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, có thể xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến tính an toàn và chất lượng của hàng hóa. Điều này có thể dẫn đến việc bên mua hàng phải chịu thiệt hại về tài sản hoặc uy tín của doanh nghiệp.
 • Rủi ro về thời gian giao hàng: Trong trường hợp bên bán hàng không thực hiện đúng thời gian giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên mua hàng có thể phải chịu thiệt hại về thời gian và chi phí.
 • Rủi ro về thanh toán: Trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, có thể xảy ra các tranh chấp về việc thanh toán giữa hai bên. Điều này có thể dẫn đến việc bên mua hàng phải chịu thiệt hại về tài chính và uy tín của doanh nghiệp.

Để tránh những rủi ro trong xuất nhập khẩu ủy thác, bên mua hàng cần lựa chọn đối tác uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc thỏa thuận các điều khoản và điều kiện rõ ràng trong hợp đồng cũng là một yếu tố quan trọng để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Trách nhiệm của các bên trong quá trình ủy thác xuất nhập khẩu

Trong quá trình ủy thác xuất nhập khẩu, có ba bên liên quan: bên bán hàng (người xuất khẩu), bên mua hàng (người nhập khẩu) và bên ủy thác (công ty hoặc cá nhân được ủy quyền). Mỗi bên sẽ có những trách nhiệm riêng trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu.

Trách nhiệm của bên bán hàng (người xuất khẩu)

Bên bán hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và giấy tờ liên quan đến hàng hóa để bên mua hàng có thể thực hiện các thủ tục nhập khẩu. Ngoài ra, bên bán hàng cũng phải đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin và giấy tờ này.

Bên bán hàng cũng có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa được xuất khẩu và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất khẩu hàng hóa.

Trách nhiệm của bên mua hàng (người nhập khẩu)

Bên mua hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa theo đúng điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không thực hiện đúng các thủ tục này, bên mua hàng có thể phải chịu các hậu quả pháp lý hoặc tài chính.

Bên mua hàng cũng có trách nhiệm đảm bảo tính an toàn và chất lượng của hàng hóa được nhập khẩu. Nếu hàng hóa vi phạm các quy định về an toàn và chất lượng, bên mua hàng có trách nhiệm thông báo cho bên bán hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trách nhiệm của bên ủy thác (công ty hoặc cá nhân được ủy quyền)

Bên ủy thác có trách nhiệm giữ vai trò là người trung gian giữa bên bán hàng và bên mua hàng. Bên ủy thác phải đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin và giấy tờ liên quan đến hàng hóa, đồng thời cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, bên ủy thác cũng có trách nhiệm đảm bảo tính an toàn và chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

Lựa chọn dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu uy tín, chuyên nghiệp của Giaonhan247

Để đảm bảo sự thành công và an toàn cho các giao dịch nhập khẩu và xuất khẩu, việc lựa chọn một đơn vị uỷ thác uy tín và chuyên nghiệp là rất quan trọng. Giaonhan247 là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu tại Việt Nam, với kinh nghiệm và uy tín được khẳng định qua nhiều năm hoạt động.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các quy định và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, Giaonhan247 cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và an toàn nhất cho các giao dịch của họ. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng trong quá trình hợp tác. Ngoài ra, Giaonhan247 giúp bạn thông quan, hải quan trọn gói mà không cần phải lo lắng về quá nhiều thủ tục, chi phí.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại ngần, hãy liên hệ với Giaonhan247 ngay qua các kênh dưới đây để được hỗ trợ ngay lập tức nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Tags

Bài viết liên quan

nhap khau laptop tu Uc ve Viet Nam
4 thủ tục và cách nhập khẩu laptop từ Úc về VN nhanh nhất
Người ủy thác nhập khẩu trên tờ khai hải quan
Người ủy thác nhập khẩu trên tờ khai hải quan là những ai?
Thuế GTGT
Cách tính và kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ủy thác từ AZ
thuế hoa hồng ủy thác
Hướng dẫn cách tính thuế nhập khẩu khi có hoa hồng ủy thác

Bình luận(3)

Viết câu hỏi của bạn...

Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung

BÀI VIẾT MỚI

Review miếng dán răng Oral B
Review miếng dán trắng răng Oral B và 9 lưu ý sử dụng đúng
Chia sẻ, Mua dụng cụ chăm sóc răng miệng, Tư vấn mua dụng cụ làm đẹp & sức khỏe
Bosch GWS 7-100ET
Top 3 máy mài pin cầm tay Bosch giá tầm 1.5 triệu tốt nhất
Chia sẻ, Tư vấn mua dụng cụ điện cầm tay
con dung may mai Makita
Top 3 máy mài góc pin cầm tay Makita cực tốt giá từ 1 triệu
Chia sẻ, Tư vấn mua dụng cụ điện cầm tay
tam nuoc Waterpik
Top 3 máy tăm nước cầm tay Waterpik tốt nhất, đáng mua dùng
Chia sẻ, Mua dụng cụ chăm sóc răng miệng, Tư vấn mua dụng cụ làm đẹp & sức khỏe
Oral B Water Flosser
Top 6 máy tăm nước Oral B được review cực tốt đáng tin dùng
Chia sẻ, Mua dụng cụ chăm sóc răng miệng, Tư vấn mua dụng cụ làm đẹp & sức khỏe
Philips Sonicare Airfloss HX8332/11 Ultra
Top 7 máy tăm nước Philips Sonicare được review dùng cực tốt
Chia sẻ, Mua dụng cụ chăm sóc răng miệng, Tư vấn mua dụng cụ làm đẹp & sức khỏe

Có thể bạn quan tâm

uu-dai-quan-tam-oa-zalo